​

Ons Werk met artisten

De Australische acteur F.M. Alexander (1869-1955) ontdekte dat door hem zelf veroorzaakte spanningen het natuurlijke ademhalingsproces en het gebruik van zijn stem verstoorde. Deze spanningen, zo observeerde hij, lagen aan de basis van de stemproblemen die hij ervoer. 

​

Tijdens zijn solo-recitaties van Shakespeare-stukken ontdekte hij dat de spanningen samenhingen met onbewuste, negatieve houdingsgewoonten. Hij ontwikkelde een methode om deze patronen permanent te veranderen door een nieuw en verbeterd ‘gebruik van het zelf’.

​

Deze verreikende ontdekking van Alexander deed Nadia en Ron beseffen dat er in artiesten zelf veel ontwikkelingspotentieel besloten ligt. De obstakels die zij tegenkomen hebben niets te maken met een gebrek aan talent, maar ontstaan door verstoringen die artiesten zelf kunnen verhelpen. 

​

Onze werkwijze ademt ervaring, respect, geduld en vriendelijkheid. Deze manier van lesgeven schept de ruimte en het vertrouwen die een artiest nodig heeft om zijn eigen communicatiemethode te ontwikkelen, maar ook om openheid en vreugde in het spelen te ervaren. Deze elementen ondersteunen het leerproces en het individuele creatieve proces van een kunstenaar. 

​

Op deze wijze leren studenten verantwoordelijkheid te nemen voor de coördinatie van de fysieke, mentale en emotionele aspecten van zichzelf. Dit proces zet een diep reikende, innerlijke ontwikkeling in gang die de kwaliteit van de aanwezigheid en de expressie van de mens als geheel ten goede komt. 

 

Wij werken inmiddels 30 jaar samen aan het volledig tot wasdom brengen van de authentieke expressie van onze studenten. Ons doel is hen te helpen opnieuw, bewust gebruik te leren maken van zichzelf terwijl ze zingen, dansen en acteren. 

​

Wij hebben jarenlange ervaring als uitvoerende kunstenaars en als docenten Alexander Techniek, beide op internationaal niveau. Door onze gecombineerde levenservaring zijn wij in staat om studenten bewust te maken van de gecoördineerde samenhang tussen lichaam en geest én dit toe te voegen aan hun artistieke proces. 

​

Wij werken met privéleerlingen, maar geven ook regelmatig workshops met een kleine groep deelnemers. Onze workshops zijn toegankelijk voor alle musici, uitvoerende artiesten, Alexander Techniek-docenten en –studenten, en voor iedereen die houdt van zingen en dansen. 

​

‘Een kunstenaar is geen bijzonder persoon, iedere persoon is een bijzondere kunstenaar.’

A.K. Coomaraswamy

Photo: © Robert van Sluis - www.robertvansluis.com