​

Ons opleiding

Onze opleiding is erkend door de Alexander Technique Education (ATE). De opleiding is ook erkend door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en dus BTW vrij.

Photos: Ron Murdock

Onze opleiding is gevestigd in Nijmegen, de oudste stad in Nederland met een levendige studentenpopulatie, verbonden aan de internationale Radbouduniversiteit. Onze studio kijkt aan twee zijden uit op onze ruime tuin. De tuin is gelegen aan een riviertje waar je in alle rust kan zitten en vogels uit de buurt kan bewonderen (zwanen, ganzen, verschillende soorten eenden en bazige waterhoentjes) die in het voorjaar met hun jongen langs zwemmen.

Photo: © Robert van Sluis - www.robertvansluis.com

Studeren bij onze opleiding in Nijmegen

Alexander ontdekte dat hij de natuurlijke balans van zijn hoofd op de wervelkolom verstoorde en zijn lichaamslengte verkortte tijdens zijn acteerwerk. Hij realiseerde zich dat hij deze houdingsgewoonte veroorzaakte door een zelf-veroorzaakte spanning. Alexander deed jarenlang zelfonderzoek en ontdekte dat zijn stemproblemen verdwenen als hij ophield deze spanning te creëren en zijn lichaam niet verkortte maar juist verlengde. Hij ervaarde dat de balans van hoofd, nek en wervelkolom van vitaal belang waren voor het gezond functioneren van zijn adem en zijn stem en dat hij zich opnieuw kon aanleren zichzelf op een heilzame manier te gebruiken. Hij noemde de natuurlijke balans van het hoofd op de wervelkolom ‘primary control’. Je zult dit aspect van het werk tegenkomen in je opleiding.

Photos: © Robert van Sluis - www.robertvansluis.com

De Lerarenopleiding

Het toenemen van je bewustzijn van houdingsgewoonten en mentale patronen die je balans, adem en coördinatie verstoren is het kerndoel van de Alexander Techniek. Het leren en doceren van dit werk vergt van de student dat die vaardigheid op vier leervlakken ontwikkeld. 

​

+ Aan jezelf werken

In je training tot leraar Alexander Techniek zal je vooreerst leren je eigen balans en coördinatie te verbeteren. Elke dag van de opleiding begint met zelfwerk, in Alexandertermen: aan de ‘use of yourself’. 

​

+ Je ervaring toepassen

Leren hoe je elke stap in je ontwikkeling kan integreren in je professionele en persoonlijke activiteiten. 

​

+ Je ervaringen begrijpen en vrij spreken

Dit studieonderdeel is gewijd aan lezen, discussiëren en het beschouwen van de geschiedenis, wetenschap en hedendaagse relevantie van de Alexander Techniek. 

​

+ Communiceren met stem en handen

In een Alexander Techniekles communiceert en begeleidt de docent de leerling met zijn stem en handen. Dit zijn zeer specifieke vormen van ‘gebruik maken’. In dit onderdeel van de opleiding onderwijzen wij het bewuste gebruik van de handen en stem middels een complete training in het basisprincipe van de Alexander Techniek: de eenheid van lichaam en geest. 

​

Het Psycho-Physical Support-System ©

In zijn boek The Use of The Self schreef Alexander over het schadelijke effect van de spanning in zijn benen en voeten op zijn stem. Alexander zei dat hij de spanning in zijn nek en rug pas adequaat kon loslaten toen hij ontdekte wat hij met zijn benen en voeten deed. Dit hielp hem zijn natuurlijk vrijheid en coördinatie terug te krijgen. 

Op onze opleiding schenken we grote aandacht aan de belangrijke rol van de benen en voeten voor het loslaten van spanningen in het gehele lichaam. 

Wij noemen dit aspect van het werk van Alexander het Psycho-Physical Support-System©, of kortweg het Support-System. 

Wij werken vier dagen per week, vier uur per dag, 33 weken over drie jaar en verdelen de dag normaliter in de vier hierboven beschreven onderdelen.

We hebben altijd een onderbreking ter opfrissing.  

​

Opleiding handboek

​

Contact ons

​

Links to some of our graduates

Photo: © Robert van Sluis - www.robertvansluis.com

Photo: Martina Pille