Klachtenprocedure

1. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij Nadia en Ron. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Klachten van anonieme bronnen worden niet in behandeling genomen.  Na uiterlijk drie dagen bevestigen we de ontvangst van de klacht naar de student. De student wordt binnen een periode van twee weken na indiening uitgenodigd om de klacht met ons te bespreken. Wij streven ernaar om een klacht binnen maximaal 4 weken af te handelen.  Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de student hiervan binnen 4 weken in kennis gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer we verwachten uitsluitsel te kunnen geven.

​

2. Indien de klacht niet in overleg met ons kan worden opgelost, wordt deze voor bemiddeling doorverwezen naar een externe bemiddelaar aangewezen,  wiens oordeel bindend is voor de opleiding; eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld. De kosten voor de bemiddeling worden gelijkelijk gedragen door de student en de school.  De school vernietigt de verslagen een klachtenprocedure na een jaar of op het moment dat de student de opleiding heeft afgerond.